Hotline
0909 84 00 28

SACOMBANK

Sacombank
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991.Chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 21/12/1991, Sacombank xuất phát điểm là một ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nước với số vốn điều lệ ban đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu tại vùng ven TP.HCM.
 
Sản phẩm chúng tôi cung cấp.
 
Ống nhựa PVC
 
 
 
 
 

SACOMBANK

Công trình

Tư vấn trực tuyến